North Sea Pelagics vzw organiseert jaarlijks enkele safari's op onze Noordzee met de vissersboot de Albatros. Onder begeleiding van Jeremy Demey, Diederik d'Hert & Billy Herman wordt geprobeerd verschillende zeezoogdieren en zeevogels te spotten. Tijdens mijn tocht in oktober 2014 spotten we jammer genoeg enkel 1 Bruinvis (die ik trouwens zelf miste), maar qua zeevogels was het fantastisch met zowel Kleine, Middelste en Grote jagers, Alken en Zeekoeten, vele Jan-van-genten, Pontische meeuw, Drieteenmeeuwen, Kleine & Grote mantelmeeuw, Zilvermeeuw, en als verrassing ook een migrerend Smelleken, Spreeuwen en Veldleeuweriken. Ook troepen Zwarte zee-eenden en Rotganzen werden gezien! Een fantastische dag!