The Bass Rock , of simpel The Bass, is een tot 107 m steil uit zee oprijzend eiland, gelegen in de toegang van de Schotse Firth of Forth, 2½ km uit de kust van East Lothian en 5½ km ten noordoosten van North Berwick. Dwars door de rots loopt van oost naar west een natuurlijke tunnel die alleen bij laagtij toegankelijk is.

Op The Bass Rock nestelen talloze vogels waaronder papegaaiduikers, zeekoeten, eidereenden, drieteenmeeuwen, alkenen ongeveer 140.000 jan-van-genten die in januari jaarlijks terugkeren van hun winterverblijf aan de westkust van Afrika. The Bass herbergt de grootste kolonie jan-van genten ter wereld op één rots, en vertegenwoordigt daarmee 10% van de wereldpopulatie. Door de grote hoeveelheid vogels en uitwerpselen ziet het eiland er van een afstand wit uit hoewel het van zichzelf een donkere kleur heeft. De Latijnse naam voor de jan-van-gent, Morus bassanus, is dan ook afgeleid van de naam Bass Rock. Tot in de negentiende eeuw gold de jan-van-gent als een delicatesse en werd op de markt van Edinburgh voor 'two shillings and fourpence' als solan goose verkocht. In het water rond The Bass Rock treft men tuimelaars en grijze zeehonden aan.

De restanten van een kapelletje uit 1542, gewijd aan St. Baldred zijn nog halverwege de rots te zien. Ter wille van de scheepvaart bevindt zich op het eiland een 20 meter hoge vuurtoren, die sinds 1 november 1902 in werking is. De vuurtoren is sedert 1988 geëlektrificeerd en geautomatiseerd en wordt sindsdien vanuit Edinburgh in de gaten gehouden. Tot die tijd brandde het licht op petroleum die door middel van perslucht verneveld en verbrand werd. Met de verbrandingsgassen werd een enorme gloeikous witheet gestookt.

The Bass kan enkel betreden worden door het Scottish Seabird Centre in North Berwick: zij organiseren tochten langs de eilanden (in het seizoen elke dag), en ook 1 landingstocht per week in het seizoen. Bij een slechte weersvoorspelling gaan de tochten niet door.

Na een eerste mislukte poging in mei 2013, probeerde ik samen met VOC'er Brent Vanhooren eind juli opnieuw, ditmaal met meer succes!