Een iets toeristische bestemming, maar ook op dergelijke plaatsen is soms een enorme soortenrijkdom te vinden! Tenerife herbergt verschillende endemische soorten, die nergens anders ter wereld voorkomen! In totaal werden meer dan 30 soorten vogels waargenomen. Dit is het lijstje:
Barbarijse patrijs (introduced)(Alectoris barbara), Kuhl's stormvogel (Calonectris diomedea borealis), Canarische torenvalk (Falco tinnunculus canariensis), Canarische buizerd (Buteo buteo insularum), Waterhoen (Gallinula chloropus chloropus), Meerkoet (Fulica atra atra), Bontbekplevier (Charadrius dubius), Groenpootruiter (Tringa nebularia), Steenloper (Arenaria interpres), Drieteenstransloper (Calidris alba), Mediterrane geelpootmeeuw (Larus michahellis michahellis), Canarische rotsduif (Columba livia canariensis), Bolle's laurierduif (Columba bolli), Laurierduif (Columba junoniae), Turkse tortel (Streptopelia decaocto decaocto), Gierzwaluw (Apus apus), Madeiragierzwaluw (Apus unicolor), Vale gierzwaluw (Apus pallidus), Canarische grote bonte specht (Dendrocopos major canariensis), Zuidelijke klapekster (Lanius meridionalis koenigi), Raaf (Corvus corax tingitanus), Afrikaanse pimpelmees (Cyanistes teneriffae teneriffae), Canarische tjiftjaf (Phylloscopus canariensis), Kleine zwartkop (Sylvia melanocephala melanocephala), Canarische goudhaan (Regulus regulus canariensis), Merel (Turdus merula cabrerae), Spaanse mus (Passer hispaniolensis), Huismus (Passer domesticus), Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea), Berthelot's pieper (Anthus berthelotii), Blauwe vink (Fringilla teydea teydea), Kanarie (Serinus canaria), Putter (Carduelis carduelis parva)